Şcoala Gimnazială "C. Giurescu" Chiojdu
„O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE”

PROGRAMUL  ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIVE

ȘCOLARE  SI  EXTRAȘCOLARE

AN ȘCOLAR 2012-2013

 

 

NR.

CRT.

 

  LUNA

 

TIPUL SI TEMA ACTIVITATII

 

RESPONSA

BILI

 

DESCRIEREA

ACTIVITATII

 

 

1.

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE

 

v  Intocmirea planurilor anuale de activitate şi a planificărilor calendaristice.

 

v  Deschiderea anului şcolar.

 

 

v  Ziua europeană a limbilor

 

 

v  Activitate de voluntariat din cadrul proiectului LET᾽S DO IT  România

 

Toti diriginţii

 

 

 

 

Directorul

Cadrele didactice

 

Prof. de lb. străine si de lb. română

 

 

Consilier educativ, cadre didactice

 

 

Pregătirea materialelor

 

 

 

 

 

 

Referate,

Expoziţie

 

 

Colectarea de gunoaie din localităţile comunei

 

 

2.

 

 

 

 

 

OCTOMBRIE

v  Constituirea consiliului elevilor.

v  Alegerea reprezentantului elevilor. Prelucrarea si imbunatatirea regulamentulu de ordine interioara.

 

5 octombrie- Ziua Educaţiei

 

Sărbatorim Halloween-ul

 

 

 

Toţi diriginţii

 

 

 

 

 

 

Toate cadrele didactice

 

Prof de lb. engleză

30.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivitate

 

 

Concurs de măşti şi dovleci

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 NOIEMBRIE

 

Ziua Naţională fără tutun

 

 

 

v  Activităţi desfăşurate în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale

 

Consilierul educativ, diriginti

-

 

Consilierul educativ, cadre didactice

 

 

 

Activităţi in parteneriat cu Dispensarul medical

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

DECEMBRIE

Ziua natională a Romaniei ( 1 Decembrie)

 

 

 

 

Ziua mondială a drepturilor omului:

 

 

v   Activităţi de voluntariat- strângere de bunuri care vor fi dăruite de elevi bătrânilor din comună

 

 

Crăciunul

   darul bucuriei

     

 

 

Prof. de română, istorie, desen, muzică

 

 

Prof. de civică, diriginţi, consilier educativ

 

Consilier educativ, cadre didactice, comunitatea locală

 

 

Consilier educativ, prof. de muzică , lb. română, lb. străine, desen

 

Expoziţii cu desene, recital de poezii si cântece patriotice,

 

Referate, dezbateri,

Cadre didactice preot- poliţist comunitar

 

Bunuri dăruite bătrânilor

 

 

 

 

 

Spectacol festiv

Tradiţii şi obiceiuri

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 IANUARIE

Tot mai citesc măiasta-ți carte

 

 

 

 

 

v  ” Hai sa dăm mână cu mână!” Ziua Principatelor Romane

             24.01

 

Prof. de română şi de lb. străine

     15.01

 

 

 

Prof. de istorie, română, muzică, desen

Şezătoare literară, realizări /prezentări  Power Point

Expoziţii,

program artistic

 

Panouri tematice, programe artistice, expoziţii de desene, recitări,

6.

 

 

 

 

 

 

MARTIE

Martie-Marţişor

 

 

 

 

 

 

,,Creangă- mărţisor literar »

 

 

 

,, Mama- icoana sfântă »

          Ziua femeii

              8.03

 

Ziua Politiei Romane

           25.03

 

 

 

Cadre didactice

 

 

 

 

 

Consilier educativ, profesori, învăţători

 

 Profesori/ învăţători

 

 

Toti diriginţii

Consilier educativ

 

 

 

Referate

Traditii si obiceiuri ; confectiona-rea şi oferirea de mărtişoare

 

Referate, dramatizări; participarea la concursul judeţean

 

Dramatizari, referate

 

 

Participare la ziua porţilor deschise/ activ. din cadrul Parteneriatului cu Poliţia Chiojdu

 

8.

 

 

 

 

APRILIE

Ziua padurii şi a Pământului ( excursie tematică ,, Protejaţi natura”)

 

 SĂ ȘTII MAI MULT, SĂ FII MAI BUN! 1-5 aprilie 2013

Toti dirigintii

Prof. de biologie

 

Toate cadrele didactice

Concurs

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

MAI

Ziua Europei

         9.05

 

 

Luna florilor- ,, Legendele florilor”

 

Ziua internaţională fără tutun

-lectorat: ,,Efectele fumatului asupra sănătăţii omului”

         31.0

Cons. ed, prof. de română şi lb. străine

 

Prof. de română

 

 Toti diriginţii

 

 

 

 

 

Concursuri ;

Expoziţii de lucrări plastice

 

Referate, power-point

 

Referate

dezbateri

(Parteneriat Şcoală- Dispensarul medical

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

    IUNIE

,, Azi e ziua mea » - Ziua copilului    1.06

 

 

Ziua Mediului

              5.06

 

 

Noi acum adunăm roadele!

  • Serbarea şcolară
  • Decernare de premii pentru elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură

 

 

Cons. ed, toţi diriginţii

 

 

Prof. de biologie

Toţi diriginţii

 

Toţi diriginţii

Carnaval cu personaje favorite,

festivitate

 

Activităţi educative de ecologizare

 

Activităţi festive

 

 

DIRECTOR,  ,                                                        RESPONSABIL,

  prof. Stan Cristina                                        cons. ed.  Dragomir Marilena

 

                 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 2012-2013

 

  1. Pe ulița satului, concurs, ediția a II-a,  propus pentru CAER 2013
  2. Micul pieton - parteneriat educaţional cu Poliția Chiojdu
  3. Oricând prieten cu natura – proiect educativ județean desfășurat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială Pietroasele, Şcoala Gimnazială Izvoru – Dulce, Şcoala Gimnazială Şarânga
  4. Gândește-te la viitorul tău! Citește! - parteneriat educaţional cu Liceul Tehnologic Henri Coandă Buzau

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


Ştiri

  VA RUGAM SA COMPLETATI CHESTIONARUL ONLINE  
  2014-05-19 09:48:46  
 

Exprimaţi-vă părerea despre predarea și învăţarea în școală a competenţelor pentru secolul XXI!

Sunteți un profesor, director, părinte sau elev interesat în predarea și învățarea în școală a competențelor pentru secolul XXI, aplicate la situații de viață reale? Dacă da, luați parte la consultarea online, dând un click pe RO, care desemnează versiunea în limba română a chestionarului.

Va dura maximum 10 minute și ați putea fi unul dintre câștigătorii noștri norocoși pe care îi vom invita să participe la conferința finală KeyCoNet din Grecia, la finalul lunii octombrie 2014!

Dacă reprezentați un alt grup de factori implicați și interesați din domeniul educației (de exemplu, o universitate, un minister, un ONG, o organizație internațională, o companie sau un agent economic, mediul de afaceri etc.), puteți lua parte la consultare răspunzând la un scurt sondaj în limba engleză, disponibil   AICI

Ce strategii utilizează școlile pentru a adopta o abordare bazată pe competenţe și cu ce obstacole se confruntă? Care sunt metodele de predare și învăţare pe care elevii le apreciază cel mai mult atunci când se implică în dezvoltarea propriilor competenţe și cum sunt aceste competenţe evaluate? Părinţii consideră abordarea bazată pe competenţe ca fiind utilă și relevantă pentru îmbunătăţirea învăţării la copii lor?

Consultarea publică KeyCoNet (online până la data de 16 iunie 2014) va colecta feedback de la profesori, directori, părinți, elevi și alți factori implicați și interesați din domeniul educației cu privire la predarea și învățarea bazate pe competențe în școală. Acest feedback public va completa feedbackul de tip expert, colectat în paralel, și va fi utilizat în viitor pentru îmbunătățirea și fundamentarea recomandărilor rețelei KeyCoNet pentru politica și practica educațională, care urmează a fi publicate la finalul lunii octombrie 2014 și prezentate la conferința finală KeyCoNet din Grecia.

RO : https://www.surveymonkey.com/s/KeyCoNet_RO

 
  Concursul de creaţie Pe ulița satului, editia a II-a  
  2013-03-19 23:08:52  
 
Școala Gimnazială C. Giurescu Chiojdu
structura Școala Gimnazială Bâsca-Chiojdului
organizează
concursul de creaţiePe ulița satului, cuprins in calendarul activitatilor educative regionale 2013, pe cinci secţiuni:
a) eseuri – maxim o pagină
b) poezie
c) jurnalul meu
c) desen-paint, creion, acuarelă, pictura, alte tehnici, format JPEG şi dimensiune 25 KB
d) prezentări Power Point 4 MB
Se pot înscrie la concurs elevi ai claselor I-VIII, cadre didactice din ţară. Profesorul coordonator va completa formularul de înscriere şi il va expedia pe adresa:scoalabasca@yahoo.com, pânǎ la data de 20 mai 2013
Elevii participanţi vor realiza lucrǎri pentru secţiunea la care s-au înscris, lucrǎri care sǎ ilustreze un aspect al vieţii satului.
Jurnalul va conţine însemnări, desene ale elevilor, realizate pe durata unei săptămâni de vacanţă. Fiecare cadru didactic poate trimite câte două lucrări pentru fiecare sectiune, însoţite sau nu de lucrarea proprie, referitoare la modul în care utilizează în activitatea didactică folclorul local.
Lucrǎrile vor putea fi vizualizate pe site-ul concursului.
Evaluarea lucrǎrilor se va realiza în perioada 21 - 30 mai 2013, de către un juriu alcătuit din echipa de proiect şi reprezentanţi ai I.S.J.Buzau, parteneri.
Toţi participanţii (elevi şi cadre didactice îndrumătoare) vor primi diplome. Se vor acorda câte un premiu I, II, III pe clase, menţiuni si premii speciale. Lucrările premiate şi materialele cadrelor didactice vor apǎrea într-o carte cu ISBN.
Persoane de contact: prof. Stan Cristina, director  krisciuca@yahoo.com si prof. Negoița Luiza-Magdalena   luiza.negoita@yahoo.com
Lucrarile vor fi expediate pe adresa Scoala Gimnaziala Bâsca-Chiojdului
sat. Basca-Chiojdului, com. Chiojdu, jud. Buzau – cu mentiunea „pentru concurs”- listate si in format electonic, dupa caz, insotite de un plic timbrat autoadresat, precum si pe adresa de email sus mentionata.
 
  Coordonatori proiect:
prof. Stan Cristina, director,
- prof. inv. primar Dragomir Marilena, consilier educativ,
-  prof. Negoiță Luiza-Magdalena
 
Echipa de proiect:
- inv. Codescu Carmen –Rodica – Școala Gimnazială Bâsca-Chiojdului;
- prof. Burlan Oana-Catalina – Școala Gimnazială Bâsca-Chiojdului;
- prof. inv primar Șugă Elena– Școala Gimnazială Bâsca-Chiojdului;
- inst. Burlacu Corina – Școala Gimnazială C. Giurescu Chiojdu;
- inv. Tatu Camelia – Școala Gimnazială C. Giurescu Chiojdu;
- prof. Onica Mihaela - Școala  Gimnazială Bâsca-Chiojdului;
- prof. Raznic Marian – prof de informatica Gimnazială Bâsca-Chiojdului
- prof. inv primar Codescu Irina - Școala Primară Cătiașu
 

 VA ASTEAPTĂM CU DRAG!
 

“SUNTEM O FAMILIE! IMPREUNA CONSTRUIM, INVATAM, INOVAM, PASTRAM TRADITIILE! SUNTEM O SCOALA DESCHISA, PENTRU COMUNITATE! PREGATIM VIITORII ABSOLVENTI PENTRU INTEGRAREA INTR-O SOCIETATE IN SCHIMBARE”